पेटको क्यान्सर हुदा देखीन्छन यस्ता लक्षण र यसरी गर्न सकिन्छ रोकथाम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *