दलहरूको राजनीति बोकाले दाइँ गरेजस्तो भएको छ। केशरबहादुर बिष्ट,अध्यक्ष,राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *