श्रीकृष्णको नाम जोडेर चलेको भन्दा प्रकाशको यस्तो जवाफ , samarika को पोल खोल्दा भयो रमाइलो |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *