बाहिरी दुनिया भन्दा पनि एक्लोपन मै रमाउन चाहान्छन यी राशिहरू, भिडभाड देखी रहन्छन टाढा । DSS Nepal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *